Vilkår og betingelser

Velkommen til SnapchatPlanets!

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av SnapchatPlanets nettsted, som ligger på https://snapchatplanets.org/.

Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke SnapchatPlanets hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene, personvernerklæringen, ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: "Kunden", "du" og "din" refererer til deg, personen som logger inn på dette nettstedet og overholder selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "oss", "vi", "vår" og "oss" refererer til vårt selskap. "Part", "Partene" eller "Oss" refererer til både Kunden og oss. Alle termer refererer til tilbud, aksept og vederlag for betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten med det uttrykkelige formål å oppfylle kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lovgivning i Norge. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor forbokstav og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler. Ved å gå inn på SnapchatPlanets samtykker du til bruk av informasjonskapsler i samsvar med SnapchatPlanets' retningslinjer for personvern.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å hente inn brukerens opplysninger for hvert besøk. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å muliggjøre funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre samarbeidspartnere/reklamepartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier SnapchatPlanets og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på SnapchatPlanets. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra SnapchatPlanets for din egen personlige bruk i henhold til begrensningene i disse vilkårene og betingelsene.

Det må du ikke:

 • Gjenpublisere materiale fra SnapchatPlanets
 • Selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra SnapchatPlanets.
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra SnapchatPlanets.
 • Videredistribuere innhold fra SnapchatPlanets

Denne avtalen trer i kraft på datoen for denne avtalen.

Deler av dette nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. SnapchatPlanets filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de legges ut på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til SnapchatPlanets, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut synspunktene og meningene sine. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal SnapchatPlanets ikke være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som følge av bruk av og/eller publisering av og/eller opptreden av kommentarene på dette nettstedet.

SnapchatPlanets forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og til å fjerne kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller i strid med disse vilkårene.

Du garanterer og erklærer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarene krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent eller varemerke tilhørende en tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke injurierende, ærekrenkende, støtende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som krenker personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller promotere forretninger eller kunder, eller til å presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved SnapchatPlanets en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter, med unntak av veldedige organisasjoner, veldedighetssentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan hyperlenke til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder;
 • dot.com-nettsteder;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • distributører av kataloger på nettet;
 • internettportaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentselskaper, og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Vi godkjenner lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi vurderer at: (a) lenken ikke vil sette oss selv eller våre akkrediterte virksomheter i et dårlig lys, (b) organisasjonen ikke har noen negative oppføringer hos oss, (c) fordelen for oss ved synligheten av hyperlenken kompenserer for fraværet av SnapchatPlanets, og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene oppført i punkt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til SnapchatPlanets. Vennligst oppgi navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser som du har tenkt å lenke til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt på følgende måte:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved bruk av den enhetlige ressurslokalisatoren det lenkes til, eller
 • Ved å bruke en annen beskrivelse av nettstedet vårt som det lenkes til, som gir mening i forhold til konteksten og formatet på innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av SnapchatPlanets' logo eller andre kunstverk vil bli tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Ansvar for innhold

Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som fremsettes på nettstedet ditt. Ingen lenke(r) skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller bestemte lenker til nettstedet vårt. Du godkjenner at du umiddelbart fjerner alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenking. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet til og følge disse lenkevilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som av en eller annen grunn er støtende, står du fritt til å kontakte oss og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller til å svare deg direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi lover heller ikke at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller uredelig feilaktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • utelukke noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, erstatningsrettslig og for brudd på lovbestemte plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet er gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.